Stavba chaty do šikmého svahu

stavba chaty do šikmého svahuAkákoľvek stavba chaty má svoje špecifiká. Ide hlavne o to, že miesto, na ktorom má byť postavená, leží v prírode.  V horských oblastiach, ale aj na miestach pri vodných nádržiach sa často pozemok nachádza v teréne s prevýšením. Čaká nás teda stavba chaty do svahu. Ako sa môžeme vysporiadať s týmto faktom?

Prírodná oblasť, v ktorej má byť chata postavená sa všeobecne pokladá za stavenisko so zložitými základovými podmienkami.  Vlastnosti základových plôch sa v rozsahu účinkov stavieb menia. Zeminy s malou pevnosťou a veľkou stlačiteľnosťou siahajú do rôznych hĺbok a stavba chaty na svahu (hlavne ak je nestabilný) takmer vždy prináša so sebou viaceré riziká. Ďalšími faktormi, ktoré musíme zohľadniť sú hlavne: Sklon svahu, resp. prevýšenie, to, či chceme mať chatu s podpivničenými priestormi a podobne. Možno sa niekomu bude zdať prevýšenie napríklad 1,5 m na 20 m dĺžke pozemku veľa, v skutočnosti býva v takomto svahu postavených množstvo chát  bez nejakých veľkých terénnych úprav. Je teda potrebné prediskutovať vašu víziu s odborníkmi, ktorí majú s takýmito stavbazo zoznamu stavebných firiem mi množstvo skúseností.

Aké máme možnosti? Mnohí projektanti  navrhujú chatu postaviť vo svahu dobetónovaním zostávajúcich metrov prevýšenia vzhľadom k časti chaty, ktorá je nad úrovňou terénu. Stavebníci oponujú, že tým sa stavba predraží a lacnejšie je zrovnať parcelu, resp. podkopať ju a chatu zapustiť. Obidva varianty však majú svoje pre a proti. A nielen po finančnej stránke. Jednak je vždy potrebné vykonať prieskum pôdy, kde sa bude stavba chaty zakladať a jednak je potrebné urobiť štúdiu, ako bude výsledok vyzerať v reáli. Zárez vo svahu by mal byť vybavený zapustenou opornou stenou, ktorá bude chrániť chatu pri zosuvoch pôdy a to sú samozrejme ďalšie skryté náklady, s ktorými musíte počítať. Jednou z ďalších možností je tiež vybudovanie chaty na pilieroch. 

Týmto spôsobom ju prakticky dostanete celú nad terén , čo sa tiež nemusí páčiť každému, hlavne ak je chata umiestnená medzi inými chatami a ako jediná by vytŕčala z radu. Kompromisom medzi týmito riešeniami jeri stavbe chaty jej polovičné zapustenie do svahu, kedy je jej predná časť o niekoľko desiatok centimetrov nad terénom (nemusí stáť na pilieroch, postačia vyvýšené základy) a zadná časť zasa niekoľko desiatok centimetrov pod terénom. Ak geologický prieskum prinesie priaznivé výsledky, odpadnú v tomto prípade starosti so zápustnou opornou stenou. Ak ste rozhodnutí mať na svojej chate aj podpivničené priestory pod chatou, býva zárez do terénu po celej dĺžke chaty skôr výhodou, ako nevýhodou v prípade, ak v pivnici nerátate s oknami, ale iba s malými vetrákmi. Takáto miestnosť nemusí slúžiť práve, ako pivnica, ale aj ak malá dielňa pre domácich majstrov, dokonca aj ako garáž. Musí byť však dôkladne izolovaná, aby do nej nepresakovala spodná voda. Nižšie podpivničenie sa tiež dá vytvoriť odobratím časti svahu tak, ako sme spomínali pri polovičnom zapustení.

Rozhodli ste sa postaviť si chatu? Poverte jej stavbou firmu, ktorú si môžete vybrať zo zoznamu stavebných firiem na stránke Výstavba moderných drevodomov. Pri výbere vám môže pomôcť aj vypracovanie cenovej ponuky, o ktoré môžete požiadať naraz viac vybraných firiem cez dopytový systém.

Veľmi dôležitým faktorom pri stavbe chaty do šikmého svahu, na ktorý určite nesmiete zabúdať sú vaše vlastné predstavy o bývaní. Do nich musíte jednoznačne zahrnúť, na ktorú svetovú stranu je svah naklonený, z ktorej strany rátate s príjazdom k chate, kde ležia inžinierske siete, aká je okolitá zástavba a tiež to, ktorým smerom máte (budete mať) atraktívny výhľad. Tomu všetkému sa totiž budú musieť prispôsobiť nielen vonkajšie, ale aj vnútorné dispozície chaty.

Realizácia akejkoľvek stavby (nielen) chaty ale i dreveného domu na šikmom pozemku je medzi architektmi považovaná za lahôdku a zároveň za tvrdý (nie však nerozlúsknuteľný) oriešok. V dnešnej dobe nie je problém postaviť prakticky čokoľvek a kdekoľvek. Aj keď sa stavba chaty v šikmom teréne oproti klasickej na rovine predraží, musíme si tiež uvedomiť, že svah nie je obmedzenie, ale skôr príležitosť urobiť z chaty niečo krásne zvonku a praktické zvnútra. Existuje množstvo prípadov, kedy na prvý pohľad malá chata (skôr chalúpka) ponúkla vo svojom vnútri naozaj veľkorysé priestory, s ktorými by človek na prvý pohľad nerátal. Ale ako hovoria architekti – v tom je čaro terénu.

Mohol by vás tiež zaujať článok Ak chata, tak zrubová

Foto: cushmandesign.com
(i.n)